Σχολ. Βιβλιοθήκη

ΣΚΟΠΟΣ

Η κύρια αποστολή της σχολικής βιβλιοθήκης είναι :

  • να προσφέρει στους μαθητές ένα χώρο μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με το βιβλίο
  • να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς πηγές πληροφόρησης και κατάλληλα μέσα για το σχεδιασμό νέων μεθοδολογιών στις διαδικασίες μάθησης
  • να προσφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα έναν τρόπο προώθησης της αλλαγής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του σχολείου και αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών μέσω της ένταξης της σχολικής βιβλιοθήκης.
Η βιβλιοθήκη είναι χώρος πνευματικής εργασίας.

Η είσοδός μας στη βιβλιοθήκη έχει έναν από τους παραπάνω στόχους (προορισμούς) :

  • Να δανειστούμε κάποιο βιβλίο
  • Να πραγματοποιήσουμε μια εργασία
  • Να παίξουμε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
  • Να χρησιμοποιήσουμε το υλικό, όπως : περιοδικά, λεξικά, ιστορικά βιβλία, ξενόγλωσσα, εγκυκλοπαίδειες, CD, DVD κ.α. που έχει στη διάθεσή της η βιβλιοθήκη.

ΜΕΛΗ

Μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης μπορούν να είναι οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Ο δανεισμός προϋποθέτει ειδική κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης, η οποία είναι μία για κάθε μέλος και οφείλει ο κάτοχός της να την έχει μαζί του κάθε φορά που θέλει να δανειστεί κάποιο βιβλίο από τη βιβλιοθήκη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η σχολική μας βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε Δευτέρα (ώρες  9:40-10:45) και κάθε Πέμπτη (ώρες  11:30-12:35) και οποιαδήποτε άλλη ώρα, μετά από συνεννόηση με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς.

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΜΑΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πριν μπούμε στη βιβλιοθήκη, τελειώνουμε οτιδήποτε φαγώσιμο. Δεν επιτρέπεται να τρώμε μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Η είσοδός μας μέσα στη βιβλιοθήκη γίνεται με ήρεμο τρόπο. Όση ώρα βρισκόμαστε μέσα στο χώρο, κάνουμε ησυχία.

Η πρόσβαση στη συλλογή της βιβλιοθήκης είναι ελεύθερη. Μπορούμε ν? αναζητήσουμε το υλικό που μας ενδιαφέρει στα ράφια της βιβλιοθήκης.

Αν ψάχνουμε ένα συγκεκριμένο τίτλο και δεν τον βρίσκουμε, ζητάμε τη βοήθεια της υπεύθυνης εκπαιδευτικού.

Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ο καθένας δανείζεται μόνο για τον εαυτό του. Μπορούμε να δανειστούμε μέχρι δύο (2) βιβλία κάθε φορά και οφείλουμε να τα επιστρέψουμε εντός 15 ημερών.

Είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε ή που έχουμε δανειστεί. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία αυτά δεν επιτρέπονται.

Αν χάσουμε ή καταστρέψουμε κάποιο βιβλίο, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντικαταστήσουμε.

Δεν ανατοποθετούμε μόνοι μας τα βιβλία στα ράφια, αλλά τα αφήνουμε με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από την υπεύθυνη της βιβλιοθήκης.

Τα επιτραπέζια παιχνίδια που χρησιμοποιούμε, προσέχουμε να μην τα καταστρέφουμε και στο τέλος τα βάζουμε πάλι όμορφα στα κουτιά τους προσέχοντας να μη χαθεί κάποιο από τα περιεχόμενά τους.

Αν δεν παραδώσαμε το βιβλίο με τη λήξη της προθεσμίας, δεν έχουμε δικαίωμα άλλου δανεισμού. Το υλικό πρέπει να παραδίδεται αυτοπροσώπως στην υπεύθυνη εκπαιδευτικό.

Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε επιστρέψει (ή σε περίπτωση απώλειας να έχουμε αντικαταστήσει) το υλικό που δανειστήκαμε μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Οφείλουμε να σεβόμαστε όλους τους παραπάνω όρους, διαφορετικά χάνουμε την ιδιότητά μας ως μέλη της σχολικής βιβλιοθήκης.

Αφήστε μια απάντηση